Plans for future.

Avatar

By AKmatiAK 11-06-2018 19:10:47

Administrator · 16 comments

-----English-----

In the near future we're going to gain more members what is most important, meet and make small commune if possible. Then we want to begin political activity on a larger scale, first domestically, then globally.

-----Polski-----

W najbliższej przyszłości planujemy zdobyć więcej członków co najważniejsze, spotkać się i stworzyć małą komunę jeśli to możliwe. Następnie chcemy rozpocząć działalność polityczną na większą skalę, najpierw krajową, a później globalną.


communism smile